Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Informatie Commissie Maatschappelijke Activiteiten

 Bent u geïnteresseerd in de activiteiten, en/of heeft u vragen c.q. wilt u meer weten omtrent het werk van het C.M.A. adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Realiseren doelstellingen

De leden van Asser Loges geven jaarlijks via hun contributie een bijdrage aan de commissie CMA. Ook worden er acties voor leden geörganiseerd, waarbij geld voor een goed doel wordt ingezameld.
Daarnaast organiseert de commissie CMA diverse aktiviteiten voor niet leden, zoals een boekenmarkt, Koninginnedag markt, een concert of lezing.
Jaarlijks worden de ingezamelde gelden aan diverse plaatselijke goede doelen uitgedeeld.

De verenigingen met een ANBI-status, ressorterend onder de jurisdictie van Nederland, onderschrijven het volgende beleid:

Beleid
De IOOF is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag.
De vereniging past op eigentijdse wijze de oorspronkelijke in de 19de eeuw, in de USA, vervatte opdracht toe:
“WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED, BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN”, door:
het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen.
Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.
Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

Bovendien kan de commissie een beroep op de leden voor deskundigheid op het vakgebied van o.a. advocatuur, accountancy en belastingzaken, arbeidsdeskundige, maatschappelijk werkster, medisch socioloog.

Activiteiten 2013

Boekenmarkt:
Samen met de St. Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt op woensdag 15 mei voor de negende  keer de jaarlijkse boeken- en plantenmarkt gehouden bij de ingang van het ziekenhuis. De opbrengst is bestemd voor het stiltecentrum in het WZA.

Wijnverkoopactie:
In de maand oktober is er weer de mogelijkheid om flessen wijn te kopen. De aanbieding voor dit jaar: 6 flessen rode (Merlot of Cabernet sauvignon) of witte wijn (Chardonnay of Sauvignon) voor de prijs van € 36,00 per doos. Opbrengst is voor het Hospice Alteveer.

Rijden met Van Boeyen:
Een team van zes Odd Fellow-leden heeft op zich genomen om eenmaal per maand met een cliënt van Van Boeyen een autorit van een uur te gaan rijden.

 

 

Doelstellingen CMA

Waar mogelijk ongeacht kleur, ras of geloof op maatschappelijk gebied hulp, bijstand en steun verlenen aan personen, verenigingen en instellingen, die om welke reden ook niet geholpen ( kunnen) worden door derden.
Commissie Maatschappelijke Activiteiten (CMA) van de Asser loges richt haar aktiveiten bij voorkeur op regio Assen/ provincie Drenthe. 

 

 

Maatschappij en Orde

In de beginselverklaring van de Orde staat dat de Odd Fellows zich medeverantwoordelijk voelen voor wat zich afspeelt in de samenleving op aarde.
Naast de aandacht voor de medemens van de individuele Ordeleden hebben de besturen van de Asser Loges besloten om gezamenlijk actief te zijn op maatschappelijk terrein.
Onder de noemer Commissie Maatschappelijke Aktiviteiten (C.M.A.) wordt hieraan invulling gegeven.