Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

The Independent Order of Odd Fellows (IOOF)

De IOOF
Deze letters vormen de beginletters van de officiële naam van onze Orde, namelijk: “Independent Order of Odd Fellows”.
ioofIn de loop van de geschiedenis heeft het woord “independent” verschillende betekenissen gehad. Nu betekent het dat de Orde niet afhankelijk is van, of gebonden is aan, een bepaalde kerk, geestelijke stroming, of politieke partij.
We zouden het begrip “Orde” als volgt kunnen definiëren:

“Een Orde is een hiërarchische organisatie die een humanitair of godsdienstig doel nastreeft en die daarbij gebruik maakt van besloten bijeenkomsten, van een graden­systeem, van ritualen en symbolen”.

Deze definitie geldt ook voor de IOOF. De Orde is een internationale broederschap met een humanitaire doelstelling, waarin vogels van een zeer gevarieerde pluimage zich thuis voelen.