Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Odd Fellow zijn

Wat betekent ODD FELLOW ZIJN

De Orde geeft haar leden de opdracht om:

  1. zich bezig te houden met maatschappelijke activiteiten o.m. door de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden;
  2. door inhoud te geven aan het begrip broederschap;
  3. door de Ordebeginselen Vriendschap, Liefde en Waarheid uit te dragen en in praktijk te brengen door Vriendschap te geven, Naastenliefde te bewijzen, oprecht en eerlijk te zijn en te zoeken naar Waarheid, naar antwoorden op de vragen van het leven.

Die opdracht is al heel oud en -letterlijk genomen- misschien niet meer helemaal “up to date”, maar ieder die hem vertaalt naar deze tijd en die opdracht serieus neemt, zal zien dat hij/zij de handen vol heeft aan wat dit betekent voor diens eigen leven.
LG assen rechtvoor oddfellowhuis onderste deel muur vriendschap muur liefde muur waarheid

De middelen die de Orde ter beschikking staan zijn:

  1. de loge als broederschap. Daar leren wij hoe we als broeders en zusters met elkaar om dienen te gaan;
  2. de logezittingen als leerschool;
  3. het gebruik van ritualen, symbolen en een gradenstelsel.

Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid,

Odd Fellows staan open voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid;

Odd Fellows betrachten verdraagzaamheid ; bieden hulp waar dat mogelijk is, maar werken ook aan zichzelf.

"Odd Fellow zijn” is a way of live