Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Wie kan/mag lid worden

WIE KAN/MAG LID WORDEN

In principe kan iedereen lid worden, mits je maar achter de idealen van de orde staat. Wij vragen niet of iemand moslim, christen of iets anders is. Er wordt geen bepaald maatschappelijk niveau verwacht van onze leden.

Wij vragen van toekomstige leden alleen: geloof in een Hogere Macht (in ruime zin), geloof in de Broederschap van mensen, en een onbesproken gedrag. Ieder die aan deze eisen voldoet, die de Beginselverklaring onderschrijft en die de Bijbel – als een wijs boek - op het Altaar accepteert, kan lid worden. Voor ons is van belang HOE je bent en niet WAT je bent.

Leden van de Orde zijn mannen en vrouwen, verschillend in leeftijd, in opleiding, in maat­schap­pe­lijke positie, verschillend ook van geloof en politieke overtuiging, die elkaar echter accepteren als broeders en zusters en die samen streven naar verwezenlijking van dezelfde doelen.

Het lidmaatschap geeft u de gelegenheid om (twee)wekelijks in een broederlijke sfeer mensen, verschillend in leeftijd / in opleiding / in maatschappelijke positie te ontmoeten.

Wanneer je eenmaal lid bent, ga je als regel niet zo gauw meer weg. De meesten van ons blijven hun leven lang lid, maar iedereen kan wanneer hij of zij dat wil, bedanken

De minimum leeftijd om lid te kunnen worden is 21 jaar. Er wordt geen maximum leeftijd gesteld.

Jaarlijks wordt een contributie verlangd, die overigens als gift aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting omdat de Orde de ANBI status heeft. De hoogte van de contributie wordt door de loges zelf vastgesteld.