Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Ik wil lid worden en dan?

IK WIL LID WORDEN EN DAN?

Als u lid wilt worden, zullen er enkele gesprekken plaats tussen u en een aantal logeleden om zo een duidelijk beeld te krijgen van elkaar. U kunt vast een keer een open zitting of nazitting bezoeken om kennis te maken met de andere leden.

Ondertussen bereid het bestuur uw toetreding tot de orde voor. Om deze een speciaal accent te geven vindt er namelijk een inwijding plaats.
Een inwijding is een bijzondere zitting waarin we u bekend maken met de kernbegrippen uit het gedachtegoed van de Orde. Het is een plechtige, indrukwekkende ceremonie.  Tijdens een deel van de inwijdingsplechtigheid zult u geblinddoekt worden; de beleving zal daardoor intenser zijn. Tijdens de inwijdingsplechtigheid legt u een belofte af. U belooft daarin de beginselen van de Orde hoog te houden, haar doelstel­lingen na te streven en zich overeenkomstig de Orderegels en gebruiken te gedragen. Hiertoe behoort o.m. het niet naar buiten brengen van bepaalde zaken, die alleen aan ingewijden bekend zijn: enkele woorden en tekens waarmee wij overal, als dat nodig is, kunnen bewijzen dat wij Odd Fellow lid zijn van een bepaalde graad. Het spreekt vanzelf dat wij zaken van persoonlijke aard, die ons in vertrouwen zijn meegedeeld, niet naar buiten brengen.

Er wordt van u verwacht dat u de logebijeenkomsten zoveel mogelijk zult bezoeken, opdat u zich zo snel mogelijk thuis zult voelen in de kring van logezusters. Een mentor die u wordt toegewezen zal u daarin begeleiden.

Lid worden van de IOOF is tot op zekere hoogte een sprong in het duister. Dat komt doordat praten over abstracte begrippen als broederschap en naastenliefde toch iets heel anders is dan praten over materiële en alledaagse zaken. We kunnen wel een beschrijving geven van het logeleven, maar we kunnen niet de gevoe­lens overbrengen die daaruit voortvloeien. U moet die nu eenmaal zelf onder­gaan om te weten wat het logeleven betekent. Hier is zeker het Engelse spreekwoord van toepassing dat zegt:

"The proof of the pudding is in the eating".