Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Ethisch achtergrond

ETHISCHE ACHTERGROND VAN DE ORDE

De ethische achtergrond is verwoord in onze Beginselverklaring die als volgt luidt:

“Het Odd Fellowship vraagt geloof in, c.q. het erkennen van een Hogere Macht, en is gebaseerd op de gedachte dat de mens, als denkend wezen, medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich in de  samenleving afspeelt op aarde; dat die verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.”

Op deze wijze streeft de Orde ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.

Als lid van de Orde leren we al gauw inzien dat er voor ons, als gewone mensen, mogelijk­heden te over zijn om een bijdrage te leveren aan die bevordering van broederschap.
Wij maken immers allemaal deel uit van de samenleving, en ieder mens is op zijn beurt het middelpunt van een grotere of kleinere kring van familieleden, vrienden en kennis­sen, van buren, collega’s enz.  Ook onze loge is zo’n kring. Ons gedrag in die kring(en) is medebepalend voor de sfeer en voor de onderlinge verhoudingen.