Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Het Altaar

HET ALTAAR

Onze Orde is een niet-dogmatische organisatie. Om die toegankelijk te maken voor vogels van een zeer verschillende pluimage maken wij in ruime mate gebruik van symbolen. 

Ook het Altaar is zo’n symbool, en niet alleen het Altaar als zodanig, maar ook elk van de zeven “stenen” waaruit het Altaar is opgebouwd. Het Altaar als geheel wordt gezien als symbool van onze offerbereidheid. Het Altaar is opgebouwd uit zeven stenen die onze idealen vertegenwoordigen, waaronder Vriendschap, Liefde en Waarheid.

tempel altaarOp het Altaar ligt – tijdens de zitting - een opengeslagen Bijbel. De Bijbel ligt daar niet als het symbool van de christelijke godsdienst, maar als een boek van Wijsheid dat ten tijde van de stichting van de Orde algemeen erkend, en toegankelijk was. Vele lessen en begrippen die door de Orde worden gehan­teerd vinden hun oorsprong in dat boek van Wijsheid.

In het Baltimore van ruim twee honderd jaar geleden, speelden andere boeken van wijsheid, zoals de Koran, de Veda’s of de I Tjing geen rol. De Bijbel daarentegen, was algemeen erkend en beschikbaar. Daardoor is de Bijbel per traditie de bron van wijsheid waarnaar wij, wereldwijd, op plechtige momenten verwijzen.

Het staat overigens ieder van ons vrij uit andere bronnen te putten en daarover te vertellen tijdens spreekbeurten in de Tempel.

Naast de Bijbel staat – tijdens de zitting - een brandende kaars, als symbool voor onze zoektocht naar de Waarheid.