Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

De Tempel

DE TEMPEL

 

Bij het woord Tempel denken we al gauw aan een ruimte die iets te maken heeft met de een of andere godsdienst. Dat is echter niet de betekenis van het woord Tempel zoals de Odd Fellows dat gebruiken.  In de oudheid was een Tempel een - voor de uitoefening van een gods­dienst - gewijd gebouw. Voor ons, Odd Fellows, is de Tempel de ruimte waarin wij onze zittingen houden en waarin onze plechtige handelingen plaatsvinden. Ontvankelijkheid voor het hogere, en bezinning daarop, maken deel uit van ons begrip Tempel.

Toch is de Tempel ook bij ons in letterlijke zin een “gewijde ruimte”, want een willekeu­rig lokaal wordt pas een Tempel, nadat het daartoe is gewijd met de uitvoering van een indrukwekkend ritueel.

Waarom de Orde juist in ónze taal het woord Tempel is gaan gebruiken, staat niet helemaal vast. In de Duitssprekende landen noemt men dezelfde ruimte “Die Halle”, terwijl men het in Engels sprekende landen heeft over “the lodgeroom”. Daar wordt het woord Tempel dus niet gebruikt.