Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

De Bouwsteen

BOUWSTEEN
Tijdens de Tempelzitting wordt door één van de leden een bouwsteen gehouden. Een bouwsteen moet wel een ethisch, of een persoonlijk karakter hebben.

Over de bouwsteen mag in de Tempel niet worden gedebatteerd. Dit om iedereen de vrijheid te geven datgene te zeggen wat voor haar belangrijk is, in de zekerheid dat zij daarover niet zal worden aangevallen. 
Overigens is het vaak zo dat leden een discussie over hun bouwsteen wel degelijk op prijs stellen. Daarom kan er in de nazitting nog over de bouwsteen worden nagesproken.
Het houden van een bouwsteen lijkt voor buitenstaanders wel eens een moeilijke zaak, maar als men een aantal maanden meeloopt en de ontspannen sfeer in de Tempel kent, dan is men, eventueel bijgestaan door een mentor, daartoe zeker in staat. Dit geeft als regel geen problemen.