Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

De Zitting

DE ZITTING

Met het woord “zitting” geven wij aan dat het om een besloten bijeenkomst gaat, die alleen voor leden toegankelijk is. Deze zitting vindt plaats in de tempel, een speciale ruimte in het Odd Fellowhuis. Als er ook niet-leden aanwezig mogen zijn, spreken we van een “bijeenkomst”.

We onderscheiden drie soorten zittingen:

de gewone (twee)wekelijkse zittingen;
feestelijke zittingen waarin wij nieuwe leden inwijden, of waarin gradenverleningen plaatsvinden;
bijzondere zittingen, zoals herdenkingszittingen, afscheidszittingen en jubilea

De meest voorkomende zittingen zijn uiteraard de (twee)wekelijkse zittingen. Behalve een Openings- en een Sluitingsceremonie bestaat zo’n zitting gewoonlijk uit vier delen:  een Openingswoord door de Voorzitter, een Slotwoord door de Onder Voorzitter, met daar tussenin ruimte voor verenigingszaken en voor een persoonlijke bijdrage van één van de leden, die wij bouwsteen noemen. De verschillende onderdelen van de zitting worden door middel van muziek met elkaar verbonden.

Het is niet zo dat er nooit mag worden gesproken over godsdienst en politiek. Het voor­schrift is dat er in de Tempel over deze onderwerpen niet mag worden gedebatteerd. Nu is het ook niet gebruikelijk om in te Tempel te discussiëren, over welke zaken dan ook.

Van de leden die tijdens de zitting geen functie te vervullen hebben, verwachten wij alleen dat zij rustig luisteren naar hetgeen gezegd wordt. De zitting in de Tempel is gericht op “bezinning”. Die zitting zal dus bijna altijd een beschouwelijk karakter hebben. De beslotenheid van de Tempel maakt de zitting tot een rustpunt in de drukke wereld om ons heen. Het is een plaats waar wij ongestoord kun­nen luisteren naar het gesproken woord en naar de muziek.

Een Tempelzitting duurt als regel niet langer dan een uur.