Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

De Nazitting

DE NAZITTING

De Nazitting, die altijd in een andere ruimte wordt gehouden dan de (tempel)zitting, heeft een ontspannen karakter.

Daar is de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje en een hapje, elkaar als vrienden te ontmoeten, samen over bepaalde onderwerpen te discussiëren, naar een lezing te luisteren, samen creatief bezig te zijn en verenigingszaken te bespreken. In de nazitting wordt van alle leden verwacht dat zij actief of passief (luisterend) deelne­men aan de gesprekken.

Onze leden verschillen nu eenmaal van geloof en van politieke kleur. Zij respecteren elkaar. Discussie kunnen we zeker voeren, maar zij mag dat onderlinge respect niet ondermijnen. Het gaat ons immers om wat ons bindt, niet om wat ons zou kunnen scheiden. We gaan voorzichtig om met onderwerpen met een godsdienstig of politiek karakter. Discussies over deze onderwer­pen leiden al gauw tot verhitte debatten en tot botsing op grond van gevestigde overtui­gin­gen terwijl de actualiteit centraal zou moeten staan.

Als het officiële (georganiseerde) gedeelte van de nazitting voorbij is blijven leden vaak nog enige tijd napraten over dingen die hen interesseren.