Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

De Logeavond

DE LOGE AVOND

 

De (twee)wekelijkse logeavonden vinden op een vaste avond plaats. Meestal begint deze rond 20.00 uur en bestaat uit drie delen: de begroeting, het officiële gedeelte dat wij de zitting noemen en de nabespreking ofwel nazitting.

In de begroeting staan we stil bij het wel en wee van onze leden en bespreken wij hoe wij ondersteuning kunnen bieden, daar waar dat nodig is. Ook bespreken wij onze maatschappelijke projecten of creëren nieuwe. Alle praktisch zaken t.a.v. de loge worden o.l.v. het bestuur besproken.

De zitting is het officiële deel van de logeavond en vindt plaats in de bezinningsruimte die wij Tempel noemen. Deze zitting verloopt volgens een vastgelegd rituaal dat in alle loges, waar ook ter wereld, gelijk is. Dit rituaal geeft ons de mogelijkheid rust te zoeken in onszelf en de buitenwereld af te sluiten. Alles wat in de zitting besproken wordt, is vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.

De nazitting staat in het teken van persoonlijk contact, verdieping en ontwikkeling van jezelf. We hebben de gelegenheid te reageren op de gehouden bouwsteen en erover na te praten; Iemand komt een lezing houden; We discussiëren over een onderwerp, dat een lid heeft ingebracht of leren elkaar nader kennen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje

Enkele malen per jaar houden de plaatselijke broeder- en zusterloges gezamenlijke zittingen, de zgn. Ordezittingen. Dat kan gebeuren bij  een jubileum, of bij het overlijden van een lid, bij de herdenking van de stichting van de Orde, of bij een Tempelwijding. Voor al die gelegenheden bestaan vastgestelde ritualen (handleidingen).