Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Regalia

REGALIA

Regalia zijn, zoals de naam al zegt, tekenen van waardigheid. We betreden de Tempel daarom altijd “bekleed” met onze regalia. We kennen in de Orde twee soorten regalia:

regaliaDE GRADEN REGALIA
De gradenregalia geven aan welke graad de drager heeft, en daarmee in hoeverre het gedachtegoed van de Orde aan haar of hem is bekend gemaakt. Als we bekleed zijn met de regalia, die behoren bij een bepaalde graad, hebben wij het recht om de zittingen in die graad bij te wonen.

DE FUNCTIE REGALIA
De functieregalia geven aan welke functie de drager in de loge (of de Orde) vervult. Dragen wij regalia, behorende bij een bepaalde functie, dan geven wij aan dat wij in die functie zijn gekozen of benoemd. 

Het dragen van regalia geeft bepaalde rechten, maar legt ook verplichtingen op. Door onze regalia te dragen, maken wij zichtbaar welke plaats wij innemen in de loge (of de Orde)  en daarop kunnen we aangesproken worden.