Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Gradensysteem

GRADENSYSTEEM

Omdat het niet mogelijk is om alles wat de Orde ons te leren heeft in één keer aan een nieuw lid over te dragen, kent de Orde een systeem van graden.

Het doorlopen van de achtereenvolgende graden betekent dat het gedachtegoed van de Orde ons in overzichtelijke gedeelten wordt aangeboden. regalia 

Dit gebeurt in de vorm van lessen met uitleg van de daarbij behorende tekens, symbolen en passeerwoorden. Het lid doorloopt op die manier een leerschool en maakt een persoonlijke ontwikkeling door, die haar voorbereidt en aanspoort tot uitvoering van de opdrachten die zij als Odd Fellow heeft aanvaard.

Elke graad kent specifieke woorden en tekens. Tezamen vormen die het zogenaamde “Ongeschreven werk van de Orde”. Vroeger sprak men ook wel over het “Geheime Werk” maar die term riep vaak misverstanden op en wordt nu niet meer gebruikt.

De leden van alle graden beschouwen elkaar als zusters, dus als gelijke. Vanaf het moment van de inwijding is elk lid volledig en volwaardig Odd Fellow.