Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Rebekkahs van de Orde of Odd Fellows:

 

Wie kan/mag lid worden

Wat heeft de loge mij te bieden

Ik wil lid worden en dan?

Ethisch achtergrond

ETHISCHE ACHTERGROND VAN DE ORDE

De ethische achtergrond is verwoord in onze Beginselverklaring die als volgt luidt:

“Het Odd Fellowship vraagt geloof in, c.q. het erkennen van een Hogere Macht, en is gebaseerd op de gedachte dat de mens, als denkend wezen, medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich in de  samenleving afspeelt op aarde; dat die verantwoordelijkheid praktisch gestalte krijgt in het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid.”

Op deze wijze streeft de Orde ernaar om die eigenschappen in de mens te ontwikkelen die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en uiteindelijk naar broederschap onder de mensen.

Als lid van de Orde leren we al gauw inzien dat er voor ons, als gewone mensen, mogelijk­heden te over zijn om een bijdrage te leveren aan die bevordering van broederschap.
Wij maken immers allemaal deel uit van de samenleving, en ieder mens is op zijn beurt het middelpunt van een grotere of kleinere kring van familieleden, vrienden en kennis­sen, van buren, collega’s enz.  Ook onze loge is zo’n kring. Ons gedrag in die kring(en) is medebepalend voor de sfeer en voor de onderlinge verhoudingen.

De Loge

DE LOGE

Er zijn verschillende organisaties die hun plaatselijke afdelingen loges noemen, waaronder de IOOF. Aan het woord “loge” geven die organisaties soms verschillende betekenissen (bijvoorbeeld de ruimte waarin men bijeenkomt, of die bijeenkomst zelf). Meestal wordt het woord echter gebruikt in de betekenis van “vereniging”.

Zo zijn alle Odd Fellowloges gewone verenigingen die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op die verenigingen is, evenals op alle andere verenigingen, het verenigingsrecht van toepassing, terwijl de statuten uiteraard openbaar zijn.

Toen onze Orde in 1819 werd gesticht, was dat een Orde van én voor mannen. Pas vele jaren later is er een aparte Ordetak voor vrouwen gesticht.
Nog steeds hebben vrouwen en mannen hun eigen loge en eigen logeavonden omdat mannen en vrouwen anders denken en zaken anders benaderen.
P1020869Ook onze leden, allemaal vrouwen, willen wel eens ongestoord “onder elkaar” over allerlei levensvragen praten en die op hun eigen specifieke manier benaderen.
Overigens werken de beide afdelingen van de Orde lokaal, nationaal en internationaal steeds nauwer samen.

De namen Odd Fellow en Rebekkah

DE NAMEN: ODD FELLOW & REBEKKAH

Na de stichting van de eerste Vrijmetselaars Grootloge in 1717 waren niet alle broeders van bestaande loges bereid zich daarbij aan te sluiten. "De gewone man" voelde zich niet meer thuis in deze – steeds meer elitaire - loge. Die "overgebleven broeders", de "Odd Fellows" dus, stichtten korte tijd later hun eigen Orde: Independent Order of Odd Fellows.

“Odd” betekent apart, eigenaardig, anders, ook wel overblijvend. “Fellow” betekent makker, vriend(in), gelijke, collega.

Vrouwelijke leden van de IOOF zijn ook Odd Fellows, maar omdat dit een nogal mannelijk klinkende naam is werd gekozen voor de naam Rebekkah. Die naam is ontleend aan de Oudtestamentische vrouwenfiguur Rebekkah die wij zien als de dienende mens. Daarmee is zij het symbool van hulpvaardigheid en daadkracht.

Odd Fellow zijn

Wat betekent ODD FELLOW ZIJN

De Orde geeft haar leden de opdracht om:

 1. zich bezig te houden met maatschappelijke activiteiten o.m. door de zieken te bezoeken, de bedroefden te troosten, de doden te begraven en de wezen op te voeden;
 2. door inhoud te geven aan het begrip broederschap;
 3. door de Ordebeginselen Vriendschap, Liefde en Waarheid uit te dragen en in praktijk te brengen door Vriendschap te geven, Naastenliefde te bewijzen, oprecht en eerlijk te zijn en te zoeken naar Waarheid, naar antwoorden op de vragen van het leven.

Die opdracht is al heel oud en -letterlijk genomen- misschien niet meer helemaal “up to date”, maar ieder die hem vertaalt naar deze tijd en die opdracht serieus neemt, zal zien dat hij/zij de handen vol heeft aan wat dit betekent voor diens eigen leven.
LG assen rechtvoor oddfellowhuis onderste deel muur vriendschap muur liefde muur waarheid

De middelen die de Orde ter beschikking staan zijn:

 1. de loge als broederschap. Daar leren wij hoe we als broeders en zusters met elkaar om dienen te gaan;
 2. de logezittingen als leerschool;
 3. het gebruik van ritualen, symbolen en een gradenstelsel.

Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door het geven van Vriendschap, het bewijzen van Liefde en het zoeken naar Waarheid,

Odd Fellows staan open voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid;

Odd Fellows betrachten verdraagzaamheid ; bieden hulp waar dat mogelijk is, maar werken ook aan zichzelf.

"Odd Fellow zijn” is a way of live

Meer artikelen...

 1. De Logeavond

Subcategorieën

 • De Loge

  DE LOGE

  Er zijn verschillende organisaties die hun plaatselijke afdelingen loges noemen, waaronder de IOOF. Aan het woord “loge” geven die organisaties soms verschillende betekenissen (bijvoorbeeld de ruimte waarin men bijeenkomt, of die bijeenkomst zelf). Meestal wordt het woord echter gebruikt in de betekenis van “vereniging”.

  Zo zijn alle Odd Fellowloges gewone verenigingen die als zodanig staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op die verenigingen is, evenals op alle andere verenigingen, het verenigingsrecht van toepassing, terwijl de statuten uiteraard openbaar zijn.

  Toen onze Orde in 1819 werd gesticht, was dat een Orde van én voor mannen. Pas vele jaren later is er een aparte Ordetak voor vrouwen gesticht.

  Nog steeds hebben vrouwen en mannen hun eigen loge en eigen logeavonden. Onze leden willen wel eens ongestoord “onder elkaar” over allerlei levensvragen praten en die op hun eigen specifieke manier benaderen. Overigens werken de beide afdelingen van de Orde lokaal, nationaal en internationaal steeds nauwer samen.

 • De Logeavond

  DE LOGE AVOND

   

  De (twee)wekelijkse logeavonden vinden op een vaste avond plaats. Meestal begint deze rond 20.00 uur en bestaat uit drie delen: de begroeting, het officiële gedeelte dat wij de zitting noemen en de nabespreking ofwel nazitting.

  In de begroeting staan we stil bij het wel en wee van onze leden en bespreken wij hoe wij ondersteuning kunnen bieden, daar waar dat nodig is. Ook bespreken wij onze maatschappelijke projecten of creëren nieuwe. Alle praktisch zaken t.a.v. de loge worden o.l.v. het bestuur besproken.

  De zitting is het officiële deel van de logeavond en vindt plaats in de bezinningsruimte die wij Tempel noemen. Deze zitting verloopt volgens een vastgelegd rituaal dat in alle loges, waar ook ter wereld, gelijk is. Dit rituaal geeft ons de mogelijkheid rust te zoeken in onszelf en de buitenwereld af te sluiten. Alles wat in de zitting besproken wordt, is vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.

  De nazitting staat in het teken van persoonlijk contact, verdieping en ontwikkeling van jezelf. We hebben de gelegenheid te reageren op de gehouden bouwsteen en erover na te praten; Iemand komt een lezing houden; We discussiëren over een onderwerp, dat een lid heeft ingebracht of leren elkaar nader kennen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje

  Enkele malen per jaar houden de plaatselijke broeder- en zusterloges gezamenlijke zittingen, de zgn. Ordezittingen. Dat kan gebeuren bij  een jubileum, of bij het overlijden van een lid, bij de herdenking van de stichting van de Orde, of bij een Tempelwijding. Voor al die gelegenheden bestaan vastgestelde ritualen (handleidingen).

 • Lidmaatschap

  Het lidmaatschap van de Rebekkahs van de Orde of Odd Fellows

   

  Wie kan/mag lid worden

  Wat heeft de loge mij te bieden

  Ik wil lid worden en dan?