Stroomdalloge No. 68

B. Schrijvers | 2012 | Oddfellowshuis Assen

Assen, zaterdag 23 maart 2019

We heten u

Afbeelding van de zegel van Maria in Capmpis Rebekkahlogevan harte welkom
op de site van 
de Maria in Campisrebekkahloge 
te Assen

 

 

                      MARIA IN CAMPIS REBEKKAH LOGE NO. 44 te ASSEN

 Wij, de leden van de Maria in Campis loge zijn een groep enthousiaste vrouwen die elkaar tweemaal in de maand op woensdagavond ontmoeten in ons gebouw.
Tijdens deze ontmoetingen, die we zittingen noemen,  verzorgen de leden om beurten een bijdrage over een onderwerp dat hun belangstelling heeft .
Het schrijven hiervan en het luisteren hiernaar kan ons  verbreding van kennis geven en daardoor de mogelijkheid scheppen tot persoonlijke groei.
Muziek speelt hierbij een belangrijke rol, zodat onze zittingen een rustpunt in ons drukke bestaan kunnen zijn.
De onderlinge betrokkenheid, het respect voor elkaar en de vertrouwelijkheid geven de leden een veilig gevoel.

 


Zo maar een gedachte

We hebben elkaar nodig, dat is toch zonnenklaar?
Want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar.

Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt ook op een donkere dag.

Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat.
Dat is nou juist hetgene Waar 't bij een mens om gaat.